Vizslás Község Vízvédelmi fejlesztése – TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00018

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00018

Kedvezményezett: Vizslás Község Önkormányzata

 

Megvalósítás helyszíne:  Vizslás 208 hrsz. Dózsa György utca (az eleje) Vizslás 603 hrsz. Mező Imre utca (az eleje), Vizslás 331 hrsz. Kossuth út, Vizslás 477 hrsz. Majori patak (bevezetés) Vizslás 455 hrsz. patak ( bevezetés), Vizslás 677/3 hrsz. Vizslás 677/1 hrsz.

 Kedvezményezett neve: Vizslás Község Önkormányzata

A projekt címe: Vizslás Község Vízvédelmi fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 129 993 800

A támogatás mértéke (%-ban): 100

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. december 31.

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00018

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A fejlesztés által sor kerül a Kossuth út csapadékvíz-elvezető rendszerének teljes megújítása, mely által kivédhető a környező magaslatokról érkező vizek megfelelő levezetése a Majori-patakba, illetve a Vizslás-patakba. A beruházás célja az árkok medrének burkolása vagy a meder szélesítése, amely növeli a medrek vízszállító kapacitását . Továbbá szükséges az eltűnt, vagy nem egységes árokrendszer helyreállítása a Kossuth út vonalán, a kapubehajtók egységesítése, a hiányzó műtárgyak pótlása, hogy a meredek domboldalról lezúduló víz az utca alsóbb szakaszán lévő házakban, utakban ne tegyen kárt.

A projekt keretében lakossági kampány szervezésére is sor kerül, mely kitér a kevés anyagi ráfordítással megvalósítható, hatékony, ökológiailag is megfelelő vízvisszatartási módszerekre. Ezeken túl a szemléletformálás az árkok gondozásának célját is magába foglalja.